HERDEM Avukatlık ve Bilge SGT işbirliği ile HERDEM360 Toplantıları’nın “Bilgi Teknolojileri ve Sanayi İşbirliği” konulu oturumu Temmuz ayında Ankara’da gerçekleştiriliyor.

Bilgi teknolojilerinin kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik ürettiği çözümlerde, bu alanda duyulan ihtiyaçların temininde  ‘milli menfaat’  yaklaşımları ve yerel kabiliyetlerin arttırılması gerekliliği sektörler arası işbirlikleri ihtiyacını doğurmaktadır.

Bununla birlikte yine milli güvenlik ilkeleri çerçevesinde bilgi teknolojileri tabanlı siber tehditler ve bu tehditlerle mücadelede teknolojik gelişim ihtiyacı duyan ülkelerde, hizmet ve ürün tedariki ve sektörler arası işbirliklerinin yapılandırılması, geliştirilmesi ve tedarik yöntemlerinin belirlenmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda bilgi teknolojileri tedarikinde uygulamadaki sorunlar, hukuki çekinceler, sanayi işbirliğinin sürdürülebilirliği ve yerel kabiliyetlerin arttırılmasının önündeki engeller ve düzenleyici kurumlardan beklentiler tartışma konularını oluşturmaktadır

HERDEM360 Toplantılarının 3. oturumunda bilgi teknolojileri ve bilgi teknolojileri ilintili hizmet ve ürünlerin kamu tarafından tedarik edilmesinde yönetimsel, yönetsel, ticari ve mevzuatsal yaklaşımları temsil eden yetkin kişiler bir araya gelerek kamu ve özel sektörden yüksek profilli katılımcıların ‘Sektörler Arası İşbirlikler’ kapsamında yeni yaklaşımları, riskleri, fırsatları çok yönlü tartışmaya açacağı bir paylaşım sağlanacaktır.

Hangi Konular Ele Alınacak?

 • Yeni Nesil İletişim Teknolojileri
 • Büyük Veri ve Analitik
 • Kamu Hizmetlerinde Dijitalleşme ve Hizmet Tedariki
 • Yerli ve Yabancı (Teknoloji veya Sanayii) İşbirliği, Teknoloji Transferi ve Ar-Ge
 • Siber Güvenlik
 • Mukayeseli Türk ve ABD Siber Güvenlik Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Genel Hatları ile Savunma Sanayi Güvenliği  ve Kişisel Verilen Korunması Kanunu,
 • Cybersecurity Enhancement Act of 2014, Cybersecurity Act, Cybersecurity Workforce Assessment Act,
 • Cyber Privacy Fortification Act,
 • Cyber Intelligence Sharing and Protection Act,
 • Federal Exchange Data Breach Notification Act,
 • Data Accountability and Trust Act,
 • Commercial Privacy Bill of Rights Act,
 • Protecting Cyber Networks Act,
 • Personal Data Notification and Protection Act,
 • National Cybersecurity Protection Advancement Act,
 • Data Security and Breach Notification Act,
 • Consumer Privacy Protection Act,
 • Commercial Privacy Bill of Rights Act,
 • Cyberthreat Sharing Act