Menu

Kurumsal BT Güvenlik Mimarisi Tasarımı

Kurumunuzun kritik iş süreçlerinde bilgi teknolojilerini ne kadar yoğun kullanıyorsanız, merkezden uca doğru, sıfır-güven yaklaşımında kurumsal bilgi güvenliği mimarisi tasarlanmalidir.

Tasarım, kurumsal mimari ile sunulan bütün hizmetlerin ve kullanılan tüm BT bileşenlerinin kapsamlı ve büyük bir titizlikle sistematik bir şekilde incelenmesini ve doğru şekilde yapılandırılması ile başlar. Bu servisler için tehdit ve risk haritaları oluşturulur, bu değerlendirmeler göz önünde bulundurularak güvenlik tasarımı hazırlanır.

BT güvenlik mimarisi oluşturulurken;
–  Mevcut altyapı;
–  Ağ ve sistem tasarımının mevcut durum analizi,
–  Sistem ve güvenliğe ilişkin olası riskler
–  BT altyapı sistemlerinin alt bileşenleri (işletim sistemleri, ağ – güvenlik cihazları, sunucular, veritabanı ve uygulamaları) incelenir.

Kurumsal bilgi teknolojileri güvenlik mimarisi oluşturulmasında aşağıdaki başlıklar uygulanır:
– Güvenlik, risk ve mevcut BT yapısının değerlendirmesinin yapılması
– Hedeflenen BT güvenlik mimarisinin tasarlanması
– Fark analizi ve yol adımlarının belirlenmesi
– Kurum içi ve dışı güvenlik politikalarının ve prosedürlerinin belirlenmesi
– Hedeflenen tasarımların gerçekleştirilmesi
– Oluşturulan tasarımların mevcut sisteme entegrasyonu
– Değerlendirme ve kontrol etme

BilgeSGT bu anlamda,  Kurumsal  BT Güvenlik Mimarisi Tasarımı ile mevcut BT alt yapısının güncel teknolojik ürünler,yöntemler ve politikalar kullanılarak yeniden tasarım ve planlaması aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İLETİŞİM

BİZE ULAŞIN

TEL: +90-312-2403236
FAKS: +90-312-2403237

Adres : Mutlukent, 1964. Sk. No:23, 06800 Çankaya/ANKARA