Menu

Bilişim Hukuku Eğitimi

SOME eğitimleri kapsamında Siber Olaylara Müdahale Ekipleri’nin Bilişim Hukuku konusunda da bilgi sahibi olması gerekmektedir. Siber olaylar ve güvenlik ihlalleri gerçekleştiğinde, sürecin adli ve hukuki boyutuna zarar vermeden ve destekleyecek şekilde teknik işlemlerin gerçekleştirilmesi için, suçun hukuki boyutu hakkında bilgi verilmesini amaçlayan bu eğitim Bilge SGT’nin anlaşmalı Bilişim Hukuku Uzmanı avukatları tarafından verilmektedir.

 • TCK’da Yer Alan Bilişim Suçları ve Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar
  • MADDE 243. – Bilişim sistemine girme
  • MADDE 244. – Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
  • MADDE 245. – Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
  • MADDE 124. – Haberleşmenin engellenmesi
  • MADDE 125. – Hakaret
  • MADDE 132. – Haberleşmenin Gizliliğini İhlal.
  • MADDE 133. – Kişiler arası konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması.
  • MADDE 135. – Kişisel verilerin kaydedilmesi.
  • MADDE 136. – Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme.
  • MADDE 138. – Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme.
  • MADDE 142. – Nitelikli Hırsızlık.
  • MADDE 158. – Nitelikli Dolandırıcılık.
  • MADDE 226. – Müstehcenlik.
  • MADDE 228. – Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlanması
 • 5070 sayılı Elektronik İmza
 • 5651 sayılı İn­ter­net Or­tamın­da Ya­pı­lan Yayın­la­rın Dü­zen­len­me­si ve Bu Ya­yın­lar Yo­luy­la İş­le­nen Suçlar­la Mü­ca­de­le Edil­me­si Hakkın­da Ka­nun
 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
 • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
 • Kurum İçi Hukuk
  • Örnek Siber Suç Vakaları, Hareket tarzları ve Cezai Müeyyidelerin değerlendirilmesi ve Kurum Politikaların Belirlenmesi
  • Bilgisayar Kütüklerinde İnceleme
   • CMK 134
    • CMK 134 Amacı, Kapsamı,
    • CMK 134’e göre Arama, Kopyalama Ve Elkoyma
    • Cep Telefonları, Hafıza Kartları ve diğer tanışabilir aygıtların CMK’daki yeri
    • CMK 134’nün Adli ve İdari Soruşturmalardaki yeri ve Uygulanması

   

İLETİŞİM

BİZE ULAŞIN

TEL: +90-312-2403236
FAKS: +90-312-2403237

Adres : Mutlukent, 1964. Sk. No:23, 06800 Çankaya/ANKARA